Loperamide HCl 2 mg capsules 20 stuks LIVSANE

Over dit product

Bij diarree

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Loperamide is een geneesmiddel.  Het is een stof die te sterk voortstuwende bewegingen van de darm vermindert. Dit middel werkt alleen daar waar het nodig is, namelijk in de darm. Dit middel stopt diarree.

Gebruiken bij:

  • Plotseling opkomende diarree
  • Langdurige diarree

Voor wie? 

  • Volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over de onderwerpen diarree en diarree bij kinderen of de werkzame stoffen loperamide en loperamide bij kinderen op apotheek.nl

Dosering

LEEFTIJD VANAF 8 JAAR DOSERING MAX DOSERING
Bij plotseling opkomende diarree Begin: 1 capsule per keer
daarna: om de 2 uur 1 capsule zolang de diarree duurt
Afhankelijk van lichaamsgewicht (zie bijsluiter)
Bij langdurige diarree Begin: 1 capsule per dag
daarna: dosis bijstellen tot kind 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft (1 tot 6 capsules per dag)
Afhankelijk van lichaamsgewicht (zie bijsluiter
VOLWASSENEN DOSERING MAX DOSERING
Bij plotseling opkomende diarree Begin: 2 capsules per keer
daarna: om de 2 uur 1 capsule zolang de diarree duurt
8 capsules per dag
Bij langdurige diarree Begin: 2 capsules per dag
daarna: dosis bijstellen totdat u 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft (1 tot 6 capsules per dag)
8 capsules per dag

Wijze van gebruik
Neem de capsules in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken.
Maak de capsules niet open voordat u ze inneemt.
U kunt dit middel tijdens de maaltijd of tussen twee maaltijden door innemen.

Zwangerschap
Over het gebruik van loperamide tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. De voordelen van een behandeling met dit middel moeten worden afgewogen tegen de potentiële risico’s voordat dit middel wordt gebruikt tijdens de zwangerschap, in het bijzonder tijdens het eerste trimester. Raadpleeg eerst uw arts.

Borstvoeding
Tijdens de borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken. Loperamide komt in hele kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Daarom kunt u beter geen loperamide gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u toch loperamide gaat gebruiken, stop dan met de borstvoeding. Overleg hierover zo nodig met uw arts.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is loperamidehydrochloride.
– Elke capsule bevat 2 mg loperamidehydrochloride.
– De andere stoffen in dit middel zijn: Capsule-inhoud: lactosemonohydraat, maïszetmeel, magnesiumstearaat (E572), colloïdaal siliciumdioxide (watervrij) (E551) Capsulewand: zonnegeel FCF (E110), patentblauw (E131), titaandioxide (E171), zwart ijzeroxide (E172), gelatine (E441) Inkt: titaandioxide (E171), schellak (E904), propyleenglycol (E1520), natrium hydroxide (E524), povidon (E1201).

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
ja* nee ja nee

* Gelatine bestaat uit runderbotten vrij van schedelruggenmerg en wervels

Livsane Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg capsules bevat per capsule 112 mg lactose en bevat de azokleurstof zonnegeel FCF. Deze stof kan allergische reacties veroorzaken.

 

Kijk hier het instructiefilmpje

Download de productinformatie

Downloaden