Cetirizine diHCl 10 mg tabletten 7 stuks LIVSANE

Over dit product

Bij hooikoorts en vergelijkbare allergische reacties

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Cetirizine is een anti-allergisch geneesmiddel.

Gebruiken bij:

  • Neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis
  • Aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) waarvan de oorzaak onbekend is

Voor wie?

  • Bij kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over de onderwerpen hooikoorts of de werkzame stoffen cetirizine en cetirizine bij kinderen op apotheek.nl

Dosering:

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:
1 x per dag 1 tablet
Patiënten met een matige nierfunctiestoornis wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg te gebruiken.
Als u of uw kind een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig zal aanpassen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:
2 x per dag een 1/2 tablet
Als uw kind een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig de behoefte van uw kind zal aanpassen.

Wijze van gebruik
– 
De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt.
– Een tablet kan verdeeld worden in 2 gelijke doses.

Aanwijzingen voor gebruik
Als het nodig is om tijdens uw behandeling met Livsane Cetirizine tabletten te delen, kan dat als volgt:

  • Plaats de tablet op een hard, vlak oppervlak (zoals een tafelblad of een plank) met de breukstreep naar boven gericht.
  • Druk dan met uw beide wijsvingers (of duimen) tegelijkertijd kort en krachtig op de buitenrand naar links en rechts van de breukstreep zoals aangegeven in de onderstaande figuur.

Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden?
Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Livsane Hooikoortstabletten Cetirizine diHCl 10 mg door zwangere vrouwen dient te worden vermeden.
Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen zou geen schadelijke effecten op het ongeboren kind mogen hebben.
Desalniettemin dient dit geneesmiddel alleen te worden toegediend wanneer dit noodzakelijk is en na medisch advies.

Borstvoeding
Geeft u borstvoeding?
Cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom dient u dit middel niet in te nemen in de periode dat u borstvoeding geeft, tenzij u contact hebt opgenomen met een arts.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  •  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is cetirizinedihydrochloride
– Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizinedihydrochloride.
– De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171), hypromellose (E464) en macrogol.

Allergie informatie:
Livsane Cetirizine tabletten bevatten lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
nee nee ja nee

 

 

 

Kijk hier het instructiefilmpje

Download de productinformatie

Downloaden