Ibuprofen 200 mg omhulde tabletten 20 st LIVSANE

Over dit product

Bij koorts en bij pijn

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Ibuprofen is een geneesmiddel en heeft in het lichaam een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsonderdrukkende werking.

Gebruiken bij:

 • Koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • Koorts en pijn bij vaccinaties/inentingen
 • Hoofdpijn
 • Kiespijn
 • Menstruatiepijn
 • Spierpijn
 • Reumatische pijn

Voor wie?

 • Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over de onderwerpen koorts en koorts bij kinderen of de werkzame stoffen ibuprofen en ibuprofen bij kinderen op apotheek.nl

Dosering

Leeftijd Begindosering (200 mg) per keer Vervolgdosering (200 mg) per keer Maximale dosering (200 mg) per dag
Kinderen boven 12 jaar en volwassenen 2 tabletten 1-2 tabletten 6 tabletten

Het is raadzaam de doseringen gelijkmatig over de dag te verdelen.

 

Wijze van gebruik
De tabletten in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water.

 • Volwassenen: Raadpleeg uw arts als u zich niet beter voelt na 5 dagen bij pijn of na 3 dagen bij koorts, of als de klachten verergeren.
 • Adolescenten (12-18 jaar): Indien adolescenten dit geneesmiddel langer dan 3 dagen nodig hebben of indien de symptomen  verergeren, dient een arts geraadpleegd te worden.

Zwangerschap
Vermijd het gebruik van Ibuprofen gedurende de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. De dosering dient zo laag mogelijk en de behandeling zo kort mogelijk te zijn. Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Ibuprofen
niet gebruikt worden.

Dit product behoort tot een groep medicijnen (NSAID’s) die bij gebruik de vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden.
Dit is omkeerbaar door het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen. Het verdient de aanbeveling om een arts te raadplegen indien u zwanger wilt worden.

Borstvoeding
Ibuprofen komt in zeer kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Overleg met uw arts of apotheker of u dit geneesmiddel mag gebruiken.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 °C
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.
– Elke omhulde tablet bevat 200 mg ibuprofen.
– De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel, natriumzetmeel-glycolaat type A, stearinezuur, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, talk, titaandioxide (E 171), hydroxypropylmethylcellulose type 2910 5cP, erythrosine (E 127) en polyethyleenglycol 6000 (alleen in de 400 mg tablet).

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
nee nee nee nee

 

Kijk hier het instructiefilmpje

Download de productinformatie

Downloaden