Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusspray 10 ml LIVSANE

Over dit product

Bij neusverkoudheid

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Xylometazoline is een geneesmiddel. Dit middel zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen.

Gebruiken bij:

 • Verstopte neus

Xylometazoline neusspray vermindert de zwelling van slijmvliezen in de neus en helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor uw kind gemakkelijker kan ademhalen. De werking van dit middel begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Voor wie?

 • Kinderen van 2 tot en met 12 jaar
  • dient gebruikt te worden onder toezicht van de ouders

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over het onderwerp verkoudheid of de werkzame stoffen xylometazoline en xylometazoline bij kinderen op apotheek.nl

Dosering onder toezicht van de ouders

 • Kinderen van 2 tot en met 6 jaar
  •  1 verstuiving in elk neusgat, 1 tot 3 maal per dag
 • Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
  •  1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat, 2 tot 3 maal per dag

Let op:

 • Tussen 2 toedieningen dient er een tussentijd van 8 tot 10 uur te zitten.
 • Niet meer dan 3 toedieningen per neusgat per dag.

Wijze van gebruik

 1. Snuit voor gebruik de neus.
 2. Verwijder de beschermdop.
 3. Voor de eerste toepassing, enkele malen pompen totdat er een gelijkmatige verstuiving ontstaat. Bij herhaalde toedieningen zal de spray klaar zijn voor direct gebruik. Zorg ervoor om niet in de ogen of de mond te verstuiven.
 4. Houd het flesje rechtop en plaats de duim aan de onderkant van het flesje en houd het neusstuk tussen 2 vingers.
 5. Buig het hoofd lichtjes naar voor en plaats het neusstuk in een neusgat.
 6. Verstuif en adem tegelijkertijd zachtjes in door de neus.
 7. Herhaal deze werkwijze bij het andere neusgat.
 8. Maak het neusstuk schoon en laat deze drogen alvorens de beschermdop terug te plaatsen.

Zwangerschap
Gebruik dit geneesmiddel enkel als uw arts bepaald heeft dat u dat veilig kan doen.

Borstvoeding
Het is niet bekend of xylometazoline wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor het zogende kind kan niet worden uitgesloten. Men moet beslissen om de borstvoeding te onderbreken dan wel om af te zien van de xylometazoline therapie met in acht name van de voordelen van borstvoeding voor het kind en het voordeel van de therapie voor u.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Wanneer de flacon eenmaal geopend is, mag deze niet langer dan 1 maand gebruikt worden.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na” of “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met  geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Kijk hier het instructiefilmpje

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is xylometazolinehydrochloride.
– Livsane Kinderneusspray Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml bevat per ml 0,5 mg xylometazolinehydrochloride.
– De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
nee nee nee ja

Download de productinformatie

Downloaden