Livsane Paracetamol is veilig te gebruiken

Patiënten en consumenten kunnen paracetamol in Nederland veilig blijven gebruiken. Na onderzoek door Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van de KNMP,  in augustus 2020 is aangetoond dat geen van de onderzochte merken een hoeveelheid PCA bevatte die de toelaatbare grens ook maar enigszins benadert.

Livsane Paracetamol voldoet aan de strengste eisen

Alle geteste partijen – waaronder ook Livsane paracetamol – vallen onder de strikte grens van wat is toegestaan en zijn veilig te gebruiken. De veiligheid van het gebruik van paracetamol staat daarmee voor de apothekersorganisatie niet ter discussie. Het gezondheidsrisico is verwaarloosbaar, zo is de conclusie. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er in Nederland paracetamol is verkocht die niet aan de strenge eisen voldeed.

Aanleiding voor het onderzoek was een artikel van het NRC en een uitzending van Zembla over de mogelijke vervuiling van paracetamol met PCA. Het maken van paracetamol, maar ook andere medicijnen, is een ingewikkeld chemisch proces. Hierbij komen ook in kleine hoeveelheden andere stoffen in medicijnen terecht.

Deze onzuiverheden zijn nooit helemaal te voorkomen: 100% zuiverheid is nagenoeg onmogelijk. Daarom zijn er zeer strenge grenzen afgesproken om de gezondheidsrisico’s voor patiënten zo klein mogelijk te maken.

Download het onderzoek

Het onderzoek van KNMP kan met deze link gedownload worden. Het artikel over de conclusie van het rapport is beschikbaar door te klikken (de link van) het CBG logo.

© 2024 Livsane | Website: Next Lead