Paracetamol 1000 mg zetpillen 10 stuks LIVSANE

Over dit product

Bij koorts en bij pijn

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Paracetamol is een geneesmiddel en heeft een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Gebruiken bij:

 • Koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • Koorts en pijn na vaccinaties/inentingen
 • Hoofdpijn
 • Kiespijn
 • Zenuwpijn
 • Spit
 • Spierpijn
 • Menstruatiepijn

Voor wie?

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over de onderwerpen griep, verkoudheid en hoofdpijn of de werkzame stoffen in paracetamol op apotheek.nl

 

Dosering

Leeftijd Lichaamsgewicht (kg) Dosis (1000 mg) per keer Max. aantal doses per dag
12 tot 15 jaar 40 – 55 kg 1 zetpil 2 – 3
Volwassenen > 55 kg 1 zetpil 4

Wijze van gebruik

 • De zetpil met de punt naar voren in de anus brengen.
 • Indien u de punt van de zetpil bevochtigt met wat water vergemakkelijkt dit het naar binnen brengen van de zetpil.

Zwangerschap
Paracetamol heeft geen ongewenste invloed op de zwangerschap of op de gezondheid van het ongeboren kind. In de aanbevolen dosering kan paracetamol gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Hoewel paracetamol in kleine hoeveelheden wordt uitgescheiden in de moedermelk, heeft het geen ongewenste invloed op kinderen die borstvoeding krijgen. In de aanbevolen dosering kan paracetamol voor korte tijd worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven. Er is geen ervaring met langdurig gebruik tijdens de borstvoeding.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is paracetamol.
– Eén zetpil bevat 1000 mg paracetamol.
– De andere stoffen in dit middel zijn colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H 15).
– Livsane Paracetamol 1000 mg zetpil bevat tevens soja lecithine.

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
nee nee nee nee

Kijk hier het instructiefilmpje.

Download de productinformatie

Downloaden