Paracetamol 500mg LIVSANE

Over dit product

Bij koorts en bij pijn

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Paracetamol is een middel dat pijn verlicht en koorts verlaagt.

Gebruiken bij:

  •  milde tot matige pijn
  •  koorts

Voor wie?

  • voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 4 jaar (vanaf 17 kg lichaamsgewicht).

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over de onderwerpen griep, verkoudheid en hoofdpijn of de werkzame stoffen in kinderparacetamol en paracetamol op apotheek.nl

Dosering

Lichaamsgewicht en leeftijd Enkele dosis Maximale dagelijkse dosis (24 uur)
17 kg – 25 kg:
Kinderen van 4 tot 7 jaar
½ tablet
(overeenkomend met 250 mg paracetamol)
½ tablet
(overeenkomend met 250 mg paracetamol)
26 kg – 40 kg:
Kinderen van 8 tot 11 jaar
½ tablet
(overeenkomend met 250 mg paracetamol)
2 tabletten
(overeenkomend met 1000 mg paracetamol)
In bijzondere gevallen kan de dagelijkse dosis paracetamol worden verhoogd naar 1500 mg met een dosisinterval van minstens 4 uur.
41 kg – 50 kg:
Jongeren van 12 tot 15 jaar
1 tablet
(overeenkomend met 500 mg paracetamol)
1 tablet
(overeenkomend met 500 mg paracetamol)
Meer dan 50 kg:
Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen
1-2 tabletten
(overeenkomend met 500-1000 mg paracetamol)
6 tabletten
(overeenkomend met 3000 mg paracetamol)

Het is raadzaam de doseringen gelijkmatig over de dag te verdelen.

Wijze van gebruik
Neem de tabletten zonder te kauwen in met voldoende vloeistof.
De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Paracetamol wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Omdat er geen negatieve bijwerkingen bekend zijn voor het kind kan dit middel tijdens de borstvoeding worden gebruikt. Raadpleeg echter wel uw arts als u borstvoeding geeft voordat u dit middel meer dan tijdelijk gaat gebruiken

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is paracetamol.
  • Elke omhulde tablet bevat 500 mg paracetamol.

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
nee nee nee nee

 

Download de productinformatie

Downloaden