Omeprazol 20mg capsules

Over dit product

Bij brandend maagzuur en zure oprispingen bij volwassenen

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Omeprazol 20 mg capsule is een geneesmiddel. Dit product heeft een maagzuurremmende werking.

Gebruiken bij:

Voor de behandeling op korte termijn van verschijnselen (symptomen) van reflux, zoals zuurbranden en zure oprispingen.

Voor wie?

 • Volwassenen

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over het onderwerp  maagklachten of de werkzame stof omeprazol op apotheek.nl

Dosering
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

 • De gebruikelijke dosering is 14 dagen achtereen éénmaal daags 1 harde capsule van 20 mg.
  • Neem contact op met uw arts als u merkt dat uw klachten niet minder worden of als deze erger worden.
  • Raadpleeg uw arts indien u na deze periode nog niet symptoomvrij bent.
  • Meestal verminderen de klachten na 1 dag, soms is het nodig om de capsules gedurende 2 à 3 opeenvolgende dagen te nemen alvorens uw klachten verminderen.
  • Neem Livsane Maagzuurremmende capsules Omeprazol niet langer dan 14 dagen zonder advies te vragen.

Wijze van gebruik

 • Het wordt aanbevolen om uw capsules in de ochtend in te nemen.
 • Neem de capsules bij voorkeur zonder voedsel in.
 • Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water.
 • Niet op de capsules kauwen, en de inhoud niet fijnmaken.
  • Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken.
  • Het is belangrijk om deze korrels niet te beschadigen.

Wat u moet doen als u moeite heeft met het doorslikken van de capsules

 • De capsules openen en de inhoud direct doorslikken met een half glas water of doe de inhoud in een glas gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende vruchtensap (bijvoorbeeld appelsap, sinaasappelsap of ananassap) of wat appelmoes.
 • Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder).

Het mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.

 • Om zeker te zijn dat u al het geneesmiddel heeft opgedronken, het glas daarna goed omspoelen met een half glas water, en dat opdrinken.
 • In de vaste deeltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken.

Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Uw arts kan bepalen of u gedurende deze periode dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Borstvoeding
Omeprazol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar het is niet waarschijnlijk dat het invloed heeft op het kind bij gebruik van therapeutische doses.
Uw arts kan bepalen of u gedurende deze periode dit geneesmiddel kunt gebruiken.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke stripverpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ”Niet te gebruiken na:“ of “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met  geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Samenstelling
De werkzame stof in dit middel is omeprazol.
Elke capsule bevat 20 mg omeprazol.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

 • Capsule-inhoud: suikerbolletjes (bestaande uit maïszetmeel en sucrose), natriumlaurylsulfaat, dinatriumwaterstoffosfaat, mannitol (E421), hypromellose, macrogol 6000, talk, polysorbaat 80, titaandioxide (E171) en methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (bevat natriumlaurylsulfaat en polysorbaat 80).
 • Capsulewand: gelatine, titaandioxide (E171), schellak glaze, gedeeltelijk veresterd, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol, ammoniumhydroxide.

Livsane Maagzuurremmende capsules Omeprazol bevat sucrose en natrium

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per capsule, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
ja nee nee nee

 

Download de productinformatie

Downloaden