Mebendazol 100 mg tabletten 6 stuks LIVSANE

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Mebendazol is een geneesmiddel dat wormpjes kan doden.

Gebruiken bij:

 • Infecties van aarsmaden
 • Infecties van spoelwormen
 • Infecties van zweepwormen
 • Infecties van mijnwormen

Voor wie?

 • Kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over de onderwerpen worminfecties door mijnwormen, spoelwormen, zweepwormen en aarsmaden op apotheek.nl

Dosering en wijze van gebruik

 • Infecties met aarsmaden
  •  1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet, zo nodig iedere 14 dagen herhalen
 • Infecties met spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen
  • 1 tablet ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen

Wijze van gebruik
Indien na drie weken geen volledige genezing is verkregen, dient de behandeling te worden herhaald.
De tabletten kunnen met wat water worden ingenomen of gekauwd.

Zwangerschap
Mebendazol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap, echter gedurende de eerste maanden alleen op advies van uw arts.

Borstvoeding
Tijdens de periode van borstvoeding uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is mebendazol.
– Elke tablet bevat 100 mg mebendazol.
– De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat , aardappelzetmeel, natriumzetmeelglycolaat, saccharoïde-natrium, polyvidon (E1202), talk, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), sinaasappelsmaakstof, zonnegeel FCF Aluminiumlak (E110)

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
ja* nee ja nee

* Magnesiumstearaat o.b.v. dierlijk of plantaardig kan per batch verschillen.

Livsane Wormkuurtabletten Mebendazol bevat de kleurstof zonnegeel FCF Aluminiumlak (E110). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Kijk hier het instructiefilmpje.

Download de productinformatie

Downloaden