Digitale koortsthermometer LIVSANE

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Koortsthermometer met flexibele punt

 • Flexibele punt
 • Extra groot scherm
 • 1 geheugenplaats
 • Waterproof
 • Geen kwik
 • Signaaltoon en koorts alarm
 • Meetnauwkeurigheid: +/- 0.1
 • Automatische uitschakeling
 • Inclusief batterij en beschermkap

Lees hier meer over koorts bij kinderen.

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek. Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over de onderwerpen bewust medicijngebruik of hulp van de apotheek bij medicijngebruik op apotheek.nl

1. Desinfecteer voor gebruik eerst de sonde.

2. Om de thermometer aan te zetten drukt u eerst op de AAN/UIT-knop naast het display; een korte piep klinkt, wat aangeeft dat de thermometer werkt. Op hetzelfde moment wordt er een zelfcontrole proef uitgevoerd, waarbij alle digitale segmenten op de LCD
verschijnen.

3. Wanneer de letter “L” en een knipperende “°C” of “°F” display verschijnen, is de thermometer klaar voor gebruik. Als de  omgevingstemperatuur lager is dan 32°C of 89,6°F, dan verschijnt “Lo°C” of “Lo°F” op het LCD en bij een temperatuur hoger dan 42°C of 107,6°F, verschijnt “HI°C” of “HI°F” op het scherm.

4. Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur voortdurend getoond en het “°C” or “°F” symbool knippert. De meting is afgerond wanneer een constante temperatuur is bereikt.  De temperatuurwaarde wordt als constant beschouwd wanneer de temperatuur minder dan 0,1°C binnen 4 seconden stijgt.

5. Zodra de constante temperatuurwaarde wordt bereikt, klinkt er vier keer een pieptoon, en het “°C” of “°F” symbool stopt met knipperen. De hoogst gemeten temperatuur verschijnt op de LCD.

6. Houd er echter rekening mee dat deze thermometer een maximum thermometer is, d.w.z. de weergegeven temperatuur kan enigszins
toenemen als de meting doorgaat na de pieptoon. Dit is vooral het geval bij okselmetingen, als een temperatuurwaarde geregistreerd moet worden die de kerntemperatuur van het lichaam benadert.

7. Let in dit geval op de beschrijving onder “Methoden voor het meten van de temperatuur”. Als de meting voltooid is, zet de thermometer dan uit door het drukken op de AAN/UIT-knop. Nadat de temperatuur is weergegeven, wordt de thermometer automatisch na 10 minuten uitgeschakeld.

Het is belangrijk te onthouden dat het meten van de lichaamstemperatuur afhangt van de plek waar het wordt gemeten. Om deze reden moet de meetplaats altijd worden geregistreerd om ervoor te zorgen dat een juiste temperatuur wordt geregistreerd.

 • In het rectum (rectaal)
  Dit is de meest nauwkeurige methode vanuit medisch oogpunt, want het komt het dichtst in de buurt van de kernlichaamstemperatuur. De thermometerpunt wordt voor maximaal 2 cm voorzichtig ingebracht in het rectum. De gebruikelijke meettijd is ongeveer 9 tot 11 seconden.
 • Onder de arm (oksel)
  Het plaatsen van de thermometer in de oksel zorgt voor een meting van de oppervlaktetemperatuur die kan schommelen van ongeveer 0,5°C tot 1,5°C van de rectale temperatuurmetingen bij volwassenen. De gebruikelijke meettijd voor deze methode is ongeveer 23 tot 29 seconden. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat een exacte meting niet kan worden bereikt indien, bijvoorbeeld de oksels zijn afgekoeld. Als dit het geval is raden we aan de meettijd met ongeveer 5 minuten te verlengen om een zo nauwkeurig mogelijke meting te krijgen die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de kern lichaamstemperatuur.
 • In de mond (oraal)
  Er zijn verschillende warmtezones in de mond. Als algemene regel geldt dat de orale temperatuur ongeveer 0,3°C tot 0,8°C lager is dan de rectale temperatuur. Om de meting zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren moet u de thermometerpunt links of rechts van de tongwortel plaatsen. De thermometer top moet constant contact hebben met het weefsel tijdens het meten en onder de tong geplaatst worden in een van de twee warmteholtes aan de achterkant, houd de mond gesloten tijdens het meten en adem gelijkmatig door de neus. Eet of drink niet voor de meting. De gebruikelijke meettijd is ongeveer 15 tot 19 seconden.

Opmerking: We raden ten zeerste de rectale methode aan als de meest nauwkeurige methode voor het identificeren van de basale temperatuur, en adviseren u om de meettijd met 3 minuten te verlengen na de pieptoon.

 • Schoonmaken en ontsmetting
  De beste manier om de thermometerpunt schoon te maken is het gebruiken van een desinfecterend middel (bijv. 70% ethylalcohol) met een vochtige doek. Deze thermometer is gegarandeerd waterdicht en kan daarom ondergedompeld worden in vloeistof of lauw water voor schoonmaken en ontsmetting.

• Zorg ervoor dat de thermometer niet in contact komt met heet water.
• Stel het niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
• Laat de thermometer niet vallen. Het is niet slag- en stootvast.
• Buig of open de thermometer niet (met uitzondering van het batterijvakje).
• Niet schoonmaken met thinner, benzine of benzeen. Alleen schoonmaken met water of ontsmettingsmiddel.
• Laat de thermometer niet 15 cm onder water zakken langer dan 30 minuten.
• De thermometer bevat kleine onderdelen (batterij, batterijvakje) die door kinderen kunnen worden ingeslikt. Om deze reden mag de thermometer niet onbeheerd in de handen van kinderen achtergelaten worden.
• Voorkom het buigen van de thermometer top.
• Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 35°C of 95°F, dompel de thermometerpunt dan in koud water voor ongeveer 5 tot 10 seconden voor het meten van de temperatuur.
• Aanhoudende koorts, vooral bij kinderen, moet worden behandeld door een arts – neem contact op met uw arts!
• Niet te gebruiken in de buurt van elektromagnetische velden, dwz hou het uit de buurt van radiosystemen en mobiele telefoons.

Download de productinformatie

Downloaden