Vergoedingen en medicijnprijzen in de apotheek

Dit jaar zijn de vergoedingen voor medicijnen en vitaminen vanuit het zorgpakket aangepast. Wat betekent dit voor u als zorgconsument?

Voor receptmedicijnen en de bijbehorende zorgverlening in de apotheek betaalt u meestal via uw zorgverzekeraar. Hoe hoog deze bedragen zijn en welke vergoeding u krijgt, hangt af van uw zorgpolis en van de afspraken tussen uw zorgverzekeraar en apotheek. Medicijnen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten en de bijbehorende zorg van de apotheek, krijgt u vergoed van uw zorgverzekeraar. Het wettelijk vastgestelde eigen risico houdt in: de eerste €385 betaalt u zelf.

Daarnaast betaalt u soms in de apotheek, zoals voor bepaalde medicijnen, een eigen bijdrage. Vraag dit na aan uw apotheker. Een eigen bijdrage wordt betaald voor medicijnen waar een goedkoper alternatief voor bestaat, dit is maximaal 250 euro per jaar. Voor sommige medicijnen met een eigen bijdrage bestaat een terugbetalingsregeling. Uw apotheker kan vertellen of dit bij u het geval is.

Door de afspraken tussen zorgverzekeraar en apotheek kan het zijn dat u soms een ander merk medicijn meekrijgt dan u gewend was. Voorwaarde is dat de werkzame stof en de sterkte van het middel overeenkomen met het voorgeschreven medicijn. In 1 geval mag het niet: als de arts het onverantwoord vindt dat u met het medicijn dat de apotheek meegeeft wordt behandeld en u daarom een merkgeneesmiddel voorschrijft. De arts zet dan medische noodzaak op het recept.

Als het patent van een medicijn is verlopen, mogen andere fabrikanten het medicijn ook maken. Zij kunnen het merkloze (ook wel: generieke) medicijn tegen een minder dure prijs aanbieden, daarom stimuleren de overheid, zorgverzekeraars en apothekers het gebruik ervan. De overheid controleert of het generieke medicijn net zo goed werkt als het origineel. En of het aan dezelfde eisen voldoet, pas dan mogen patiënten het gebruiken.

De werkzame stof van een generiek medicijn is dezelfde als die van het merkmedicijn. Er kunnen wel andere hulpstoffen in zitten, daar merkt de patiënt meestal niets van.  Hierover overlegt de apotheker altijd met de huisarts. De generieke varianten werken dus net zoals het origineel, maar zijn veel minder duur. Het voordeel is ook voor de patiënt: als de kosten binnen het eigen risico vallen, betaalt de zorgconsument minder.

Lees hierover meer op apotheek.nl