Broomhexine HCl 4 mg/5 ml drank 150 ml

Broomhexine HCl 4 mg/5 ml drank 150 ml

Bij vastzittende hoest door taai slijm

Broomhexine is een geneesmiddel. Het zorgt voor afbraak van taai slijm, waardoor het makkelijker op te hoesten is. Hierdoor kunt u gemakkelijker ademhalen.

Gebruiken bij:

  • Vastzittende hoest, om het ophoesten van slijm in de luchtwegen te vergemakkelijken als dit door de taaiheid van het slijm wordt bemoeilijkt.

Voor wie?

  • Voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over het onderwerp hoest of werkzame stof broomhexine op apotheek.nl

U kunt hier de bijsluiter of patiëntinformatiefolder van dit product downloaden.

Livsane-OTC-Broomhexine-hoestdrank-4-mg-5-ml-bijsluiter-def-1.pdf

Dosering 

Wijze van gebruik
De drank innemen met het bijgeleverde maatbekertje. Na gebruik het bekertje even naspoelen met water.

Zwangerschap
Er is geen aanwijzing dat het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u dit middel niet gebruiken als u zwanger bent.

Borstvoeding
Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet worden uitgesloten. Het is daarom beter om dit middel niet te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de goed gesloten verpakking.
  • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na openen kan het product gedurende 6 maanden gebruikt worden.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bestanddelen:
De werkzame stof in dit middel is 4 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml. De andere stoffen in dit middel zijn frambozenaroma (bevat o.a. propyleenglycol), glycerol (E422), natriumbenzoaat (E211), natriummetabisulfiet (E223), povidon, sorbitol (E420), water, zoutzuur.

 

Allergie informatie:

Broomhexine HCI 4 drank