https://www.livsane.nl/wp-content/uploads/2019/03/Zelfzorg.jpg

Broomhexine HCl 4 mg/5ml drank

Broomhexine HCl 4 mg/5ml drank

Bij vastzittende hoest door taai slijm.

Broomhexine is een geneesmiddel. Het zorgt voor afbraak van taai slijm, waardoor het makkelijker op te hoesten is. Hierdoor kunt u gemakkelijker ademhalen. Bij vastzittende hoest, om het ophoesten van slijm in de luchtwegen te vergemakkelijken als dit door de taaiheid van het slijm wordt bemoeilijkt.

Voor wie?

Lees voor gebruik de bijsluiter.

  • Voor kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek. Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over het onderwerp hoest of werkzame stof broomhexine op apotheek.nl

U kunt hier de bijsluiter of patiëntinformatiefolder van dit product downloaden.

Livsane-OTC-Broomhexine-hoestdrank-4-mg-5-ml-bijsluiter-def-1.pdf

Dosering en wijze van gebruik

De drank innemen met het bijgeleverde maatbekertje. Na gebruik het bekertje even naspoelen met water.

  • Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 3 maal daags 4-16 mg broomhexinehydrochloride (5-20 ml drank).
  • Kinderen tussen 5 en 10 jaar: 3 maal daags 4-8 mg broomhexinehydrochloride (5-10 ml drank).
  • Kinderen van 2 tot 5 jaar: 3 maal daags 2-4 mg broomhexinehydrochloride (2½-5 ml drank).

Livsane Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen aanwijzing dat het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u dit middel niet gebruiken als u zwanger bent.
Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet worden uitgesloten. Het is daarom beter om dit middel niet te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Let op:

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de goed gesloten verpakking.
  • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na openen kan het product gedurende 6 maanden gebruikt worden.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Broomhexine HCI 4 drank

Inname met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Livsane Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.