Bisacodyl 5 mg tabletten 30 stuks

Bisacodyl 5 mg tabletten 30 stuks

Bij moeilijke stoelgang

Bisacodyl is een geneesmiddel. Het verhoogt onder andere het regelmatige samentrekken van de darm en verhoogt de hoeveelheid water van de darminhoud, waardoor ontlasting sneller en makkelijker plaatsvindt.

Te gebruiken bij:

  • Kortdurende behandeling van voortdurende (chronische) of steeds terugkerende (habituele) verstopping (obstipatie) om de ontlasting te vergemakkelijken als dat nodig is, bijvoorbeeld bij aambeien
  • Leeg maken van de darmen als voorbereiding in het ziekenhuis op bepaalde onderzoeken

Voor wie?

  • Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over het onderwerp verstopping of  verstopping bij kinderen op apotheek.nl

U kunt hier de bijsluiter of patiëntinformatiefolder van dit product downloaden.

Livsane-OTC-Bisacodyl-laxeertabletten5-mg-bijsluiter-def-1.pdf

Dosering

Wijze van gebruik

  • De tabletten in hun geheel (niet kauwen of fijnmaken) innemen met wat vloeistof bijvoorbeeld een glas water (geen melk).
  • Bij gelijktijdige toediening van melk of maagzuurbindende geneesmiddelen (antacida) kan de omhulling van de tabletten die de inhoud tegen maagzuur beschermt kapot gaan,waardoor de tabletten maagklachten kunnen veroorzaken.

Zwangerschap
Over het gebruik van Bisacodyl tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om een veilig gebruik te kunnen garanderen.

Borstvoeding
Bisacodyl dient tijdens de zwangerschap alleen gebruikt te worden als de arts dit uitdrukkelijk heeft geadviseerd. Bisacodyl gaat niet over in de moedermelk; het kan daarom zonder bezwaar worden gebruikt in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Bewaren beneden 25°C.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en de blisterverpakking na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bisacodyl

Kijk hier het instructiefilmpje