Xylometazoline HCl 1 mg/ml neusdruppels 10 ml

Over dit product

Bij neusverkoudheid

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Xylometazoline is een geneesmiddel. Dit middel zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen.

Gebruiken bij:

 • Verstopte neus

Xylometazoline neusdruppels vermindert de zwelling van slijmvliezen in de neus en helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor u  gemakkelijker kan ademhalen. De werking van dit middel begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Voor wie?

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Voor kinderen onder de 12 jaar (vanaf 2 jaar) adviseren wij Xylometazoline neusdruppels 0.5 mg/ml

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over het onderwerp verkoudheid of de werkzame stof xylometazoline op apotheek.nl

Dosering 

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
  • 2 tot 4 druppels in elk neusgat, 3 maal per dag.

Let op:

 • Tussen 2 toedieningen dient er een tussentijd van 8 tot 10 uur te zitten.
 • Niet meer dan 3 toedieningen per neusgat per dag.
 • Wordt de klacht na 7 dagen niet minder, of wordt het zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wijze van gebruik

1. Snuit de neus.
2. Voor gebruik, oefen eens met de pipet om een goede controle over de dosis te ontwikkelen.
3. Kantel het hoofd naar achter – tot zover het comfortabel blijft – of, indien liggend in een bed, laat het hoofd over de rand hangen.
4. Dien in elk neusgat de druppels toe zonder dat de pipet de neus aanraakt. Houd het hoofd een korte tijd gekanteld zodat de druppels zich kunnen verspreiden in de neus.
5. Als de druppels niet in de neus zijn terechtgekomen, dien deze dan opnieuw toe.
6. Als een kleine hoeveelheid van de druppel toch in de neus terechtkomt, dien dan geen druppel meer toe.
7. Herhaal deze werkwijze bij het andere neusgat.
8. Maak de pipet schoon en laat deze drogen alvorens deze terug in het flesje te plaatsen.

Zwangerschap
Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt wanneer u zwanger bent.

Borstvoeding
Het is niet bekend of xylometazoline wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor het zogende kind kan niet worden uitgesloten. Men moet beslissen om de borstvoeding te onderbreken dan wel om af te zien van de xylometazoline therapie met in acht name van de voordelen van borstvoeding voor het kind en het voordeel van de therapie voor u.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Wanneer de flacon eenmaal geopend is, mag deze niet langer dan 1 maand gebruikt worden.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na” of “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met  geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is xylometazolinehydrochloride.
– Livsane Neusdruppels Xylometazoline HCl 1 mg/ml, neusdruppels, oplossing bevat per ml 1 mg xylometazolinehydrochloride.
– De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
nee nee nee ja

Download de bijsluiter

Downloaden