Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels 10 ml

Over dit product

Bij neusverkoudheid

Zoek een apotheek bij u in de buurt

Beschrijving

Xylometazoline is een geneesmiddel. Dit middel zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen.

Gebruiken bij:

 • Verstopte neus

Xylometazoline neusdruppels vermindert de zwelling van slijmvliezen in de neus en helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor uw kind gemakkelijker kan ademhalen. De werking van dit middel begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Voor wie?

 • Kinderen van 2 tot en met 12 jaar
  • dient gebruikt te worden onder toezicht van de ouders

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie of wilt u meer informatie? Ga dan naar uw eigen apotheek.
Uw apotheek kan u een juist advies geven.

Of kijk voor meer informatie over het onderwerp verkoudheid of de werkzame stoffen xylometazoline en xylometazoline bij kinderen op apotheek.nl

Dosering onder toezicht van de ouders

 • Kinderen van 2 tot en met 6 jaar
  • 1 tot 2 druppels in elk neusgat, 1 tot 3 maal per dag
 • Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
  • 2 tot 4 druppels in elk neusgat, 2 tot 3 maal per dag

Let op:

 • Tussen 2 toedieningen dient er een tussentijd van 8 tot 10 uur te zitten.
 •  Niet meer dan 3 toedieningen per neusgat per dag.
 •  Wordt de klacht na 7 dagen niet minder, of wordt het zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
 • Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts bij 1 persoon gebruikt worden.

Wijze van gebruik

1. Maak de neus zachtjes schoon.
2. Voor gebruik, oefen eens met de pipet om een goede controle over de dosis te ontwikkelen.
3. Kantel het hoofd lichtjes naar achter, voor zover het comfortabel blijft.
4. Dien voorzichtig in elk neusgat de druppels toe zonder dat de pipet de neus aanraakt. Houd het hoofd een korte tijd gekanteld zodat de druppels zich kunnen verspreiden in de neus.
5. Als de druppels niet in de neus zijn terechtgekomen, dien deze dan opnieuw toe.
6. Als een kleine hoeveelheid van de druppel toch in de neus terechtkomt, dien dan geen druppel meer toe.
7. Herhaal deze werkwijze bij het andere neusgat.
8. Maak de pipet schoon en laat deze drogen alvorens deze terug in het flesje te plaatsen.

Zwangerschap
Raadpleeg een arts voordat je dit geneesmiddel gebruikt wanneer je zwanger bent. Gebruik dit geneesmiddel enkel een arts bepaald heeft dat het veilig gebruikt kan worden.

Borstvoeding
Het is niet bekend of xylometazoline wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor het zogende kind kan niet worden uitgesloten. Men moet beslissen om de borstvoeding te onderbreken dan wel om af te zien van de xylometazoline therapie met in acht name van de voordelen van borstvoeding voor het kind en het voordeel van de therapie voor u. Vraag uw arts of apotheker om advies voorrdat u dit geneesmiddel gebruikt.

Lees voor het gebruik de bijsluiter

Let op:

 • Bewaren beneden 25 °C.
 • Wanneer de flacon eenmaal geopend is, mag deze niet langer dan 1 maand gebruikt worden.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na” of “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met  geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

Welke stoffen zitten er in dit middel?
– De werkzame stof in dit middel is xylometazolinehydrochloride.
– Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml bevat per ml 0,5 mg xylometazolinehydrochloride.
– De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Allergie informatie:

Dierlijke bestanddelen Gluten Lactose Conserveermiddelen
nee nee nee ja

Download de bijsluiter

Downloaden