Griepje te pakken?

Griep of Influenza is een acute infectie van de bovenste luchtwegen (neus, keel, longen)
en wordt veroorzaakt door het influenzavirus dat jaarlijks opduikt in de winterperiode.
Van dit virus bestaan er drie types, A, B en C. Het A-type is verantwoordelijk voor de
meest ernstige infecties. Het griepvirus is bijzonder besmettelijk.

Wat is het verschil tussen griep en een verkoudheid?

Veel mensen verwarren een gewone verkoudheid met griep. Het gaat in beide gevallen om een infectie van de bovenste luchtwegen
door virussen. Van griep ben je meestal ernstiger ziek dan van een verkoudheid. Koorts en spierpijn treden meestal niet op bij
verkoudheid. De symptomen van een verkoudheid verdwijnen in het algemeen ook sneller en complicaties zoals een longontsteking
komen zelden voor.

Hoe verspreidt het griepvirus zich?

Vaak is het al voldoende in contact te komen met iemand die de griep heeft. Het griepvirus wordt vooral overgebracht via de lucht
met speekseldruppeltjes die vrijkomen door te hoesten of te niezen. Deze druppeltjes, die zich in de lucht verplaatsen, kunnen
iemand rechtstreeks besmetten via de ademhaling. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht
geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf.

Hoe ernstig is griep?

Voor de meeste mensen is griep een goedaardige ziekte. Tijdens een griepepidemie krijgt ongeveer 10 tot 20% van de mensen de
griep. Bij schoolgaande kinderen en kinderen die in een crèche verblijven is dat 45%. Gezonde mensen genezen normaal vanzelf
na vijf tot zeven dagen. De koorts vermindert na een tweetal dagen en is na vijf dagen verdwenen. Het kan dan nog wel een paar
weken duren voor je helemaal de oude bent. Ook de hoest kan enkele weken aanhouden.

Tips om griep te voorkomen

  • Houd je hand of zakdoek voor je mond als je niest of hoest. Was daarna je handen met water en zeep.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep.
  • Gebruik altijd papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze éénmalig.
  • Maak harde oppervlakken en voorwerpen (zoals het aanrecht en telefoons) regelmatig schoon.
  • Lucht regelmatig de ruimte waar meerdere personen samen zijn.
  • Vermijd zo veel mogelijk contact met zieke mensen.
  • Zorg voor een goede fysieke conditie en vermijd fysieke stress (door bv. onvoldoende slaap).

Lees meer over griep en de griepprik op de website van de KNMP, Apotheek.nl